Tin tức tiền điện tử tiền ảo Bitcoin

[ ICO Review ] VRT World (VRT) là ico gì? Thông tin và tiềm năng của VRT World (VRT)

Xem nhanh bài viết

  Đánh giá ICO VRT World (VRT)

  Tổng thể: 4.3/5.0


  Product – Sản phẩm: 3.6/5.0

  Chấm điểm Product – Sản phẩm:

  • Tính sẵn sàng: 4.0/5.0
  • Tính thu hút: 5.0/5.0
  • Thị trường mục tiêu: 4.0/5.0
  • Tính cạnh tranh: 3.0/5.0
  • Tính phát triển: 2.0/5.0

  Use of Blockchain – Sử dụng Blockchain: 2.2/5.0

  Chấm điểm Use of Blockchain – Sử dụng Blockchain:

  • Phát triển Blockchain: 1.0/5.0
  • Lợi thế Blockchain đột phá: 3.0/5.0
  • Yêu cầu token tùy chỉnh (đối với BTC hoặc ETH): 2.0/5.0
  • Hệ thống phi tập trung (ngoài token): 3.0/5.0
  • Đóng góp cho hệ sinh thái Blockchain: 2.0/5.0

  Whitepaper: 3.4/5.0

  Chấm điểm Whitepaper:

  • Tính toàn diện: 3.0/5.0
  • Tính đọc hiểu: 4.0/5.0
  • Tính minh bạch: 4.0/5.0
  • Tính thuyết trình kế hoạch kinh doanh: 2.0/5.0
  • Tính thuyết trình công nghệ: 4.0/5.0

  Roadmap: 3.4/5.0

  Chấm điểm Roadmap:

  • Tính cụ thể: 3.0/5.0
  • Tính khả thi: 3.0/5.0
  • Tầm nhìn: 4.0/5.0
  • Tính phụ thuộc (của dịch vụ hoặc khả năng): 3.0/5.0
  • Vị trí hiện tại: 4.0/5.0

  Compliance – Tính tuân thủ: 3.6/5.0

  Chấm điểm Compliance – Tính tuân thủ:

  • Tiện ích Token (giá trị thông qua sử dụng): 4.0/5.0
  • Bảo mật Token (công cụ giao dịch): 4.0/5.0
  • Tính sẵn sàng của Token/Hợp đồng thông minh: 4.0/5.0
  • Tính chú ý tuân thủ quy định: 3.0/5.0
  • Đánh giá pháp lý/rủi ro: 3.0/5.0

  Company & Team – Công ty và Đội ngũ: 3.6/5.0

  Chấm điểm Company & Team – Công ty và Đội ngũ:

  • Giai đoạn và Vốn Công ty: 3.0/5.0
  • Nền tảng của các thành viên trong đội ngũ dẫn đầu: 4.0/5.0
  • Tính đoàn kết và gắn bó của đội ngũ: 4.0/5.0
  • Kĩ năng liên kết của đội ngũ: 4.0/5.0
  • Kĩ năng cân bằng của đội ngũ: 3.0/5.0

  Token Sale: 3.8/5

  Chấm điểm Token Sale:

  • Tổng tăng tối đa: 4.0/5.0
  • Tổng tăng tối thiểu: 5.0/5.0
  • Phân bổ quỹ: 4.0/5.0
  • Phân bổ Token: 3.0/5.0
  • Truyền thông và Theo dõi: 3.0/5.0


  [ ICO Review ] Giới thiệu ICO VRT World (VRT)

  Ngày ICO: 14.03.2018 - 30.05.2018

  Loại sản phẩm: Platform – Nền tảng

  Chuyên ngành: Gaming & VR (Trò chơi & Thực tế ảo)

  Mô tả:

  Nền tảng VR dành cho việc tích hợp toàn cầu của các nhà phát triển, nhà bán lẻ và nhà kinh doanh.


  Đặc điểm:

  VRT hướng đến việc tạo lập một nền tảng phi tập trung và thị trường với SDK và API tạo điều kiện cho hoạt động soạn nội dung và kiếm tiền từ VR (thực tế ảo).

  Nền tảng này sẽ bao gồm thị trường, nhà xây dựng hợp đồng thông minh, SDK, thanh toán API, giấy chứng nhận pháp lý và quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại dựa trên Blockchain.

  Một trong những lợi thế chính của nền tảng là nằm trong chính khuôn viên thực tế ảo VR của công ty, được định hình để trở thành một cánh cửa thông hành offline vào thị trường và cho phép những nhà phát triển bên ngoài rao bán nội dung của họ.

  Website của ICO VRT World (VRT)  Đối tác và đội ngũ chuyên viên của dự án ICO VRT World (VRT)


  Cám ơn bạn đã đọc bài viết ico review về VRT World (VRT) của https://tintuc.kenniex.com/ – Chuyên cung cấp tin tức tiền ảo, ICO Review, thông tin coin và cập nhật tin tức Bitcoin mới nhất hàng ngày.

  Tác giả: PhewBerDer